Phòng Chiến Thần – Những chiến binh chiến đấu thần tốc! Cái tên đã nói lên tất cả. Với cương vị là phòng đầu tiên trong Công ty làm chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà mặt phố và sàn thương mại. Đặc thù riêng của lĩnh vực cho thuê là phải thật nhanh, nhưng bên cạnh đó là sự khéo léo trong từng tình huống. Mục tiêu của Phòng Chiến Thần là sẽ đứng đầu Công ty và sẽ đưa tên tuổi Hoa Ban trong lĩnh vực cho thuê nói riêng cũng như trong ngành nghề Bất động sản nói chung lên một tầm cao mới. Tôn chỉ của Phòng: Anh em trong Phòng đồng lòng, cố gắng, cùng thành công!