Phòng Thế Kỷ Mới là một trong những Phòng thành lập và Phát triển đồng hành cùng sự lớn mạnh của Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Ban. Trưởng phòng là con người luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết luôn biết truyền lửa cho anh em. Phòng Thế Kỷ Mới sẽ luôn bên nhau đồng hành trên những chặng đường phía trước. Phòng luôn tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng cho anh em vững nghề, tin vào nghề, tận tâm với nghề, làm giàu với nghề Môi giới Bất động sản.Tiêu chí và mục tiêu của Phòng Thế Kỷ Mới luôn dẫn đầu và ghi dấu các cột mốc mới cùng sự phát triển lớn mạnh của Công ty mở ra những trang sử mới theo đúng tên của Phòng – “Phòng Thế Kỷ Mới’’.
TP Nguyễn Công Nghiệp.
SĐT 0934440982/0934445806.
Email:bdshoabanphongthekymoi@gmail.com.

 

Bài viết trước Phòng Chiến Thần.
Bài kế tiếp Phòng Tiên Phong