Phòng Chiến Thần – Những chiến binh chiến đấu thần tốc!

Phòng Chiến Thần – Những chiến binh chiến đấu thần tốc! Cái tên đã nói lên tất cả. Là phòng đầu tiên trong Công ty làm chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà mặt phố và sàn thương mại. Sứ mệnh của Phòng Chiến Thần: “Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành những môi giới xuất sắc trên thị trường Hà Nội, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ cùng nhau làm giàu. Phục vụ tốt nhất những khách hàng trong lĩnh vực Cho thuê …

4 Tháng Mười Một 2019| Phòng Chiến Thần

Phòng Chiến Thần.

Phòng Chiến Thần – Những chiến binh chiến đấu thần tốc! Cái tên đã nói lên tất cả. Với cương vị là phòng đầu tiên trong Công ty làm chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà mặt phố và sàn thương mại. Đặc thù riêng của lĩnh vực cho thuê là phải thật nhanh, nhưng bên cạnh đó là sự khéo léo trong từng tình huống. Mục tiêu của Phòng Chiến Thần là sẽ đứng đầu Công ty và sẽ đưa tên tuổi Hoa Ban trong lĩnh vực …

26 Tháng Bảy 2018| Phòng Chiến Thần